In debat bij Nieuw Licht

In het tv-programma Nieuw Licht (EO) bij NPO2 ging ik met Vera Bergkamp (D66) in debat over echtscheiding en de rol van de overheid bij het voorkomen ervan.

Opdrachtonderzoek LBIO

Vanaf heden tot september 2018 ga ik een onderzoek doen in opdracht van het LBIO, samen met beleidsmedewerker kwaliteit Nina Vels. Het doel is de mening en ervaring van alimentatieplichtigen en – gerechtigden over het Rapport Alimentatienormen, dat op 1 april 2013 drastisch is gewijzigd, te achterhalen. Het is een herhaling van ons eerdere onderzoek uit 2011, met een uitbreiding van de onderzoekspopulatie.

In Vrij Nederland over de Divorce Challenge

In De Oplossers van de Vrij Nederland een interview met mij en andere wetenschappers over de Divorce Challenge en het voorkomen van vechtscheidingen. Ik bepleit een toegankelijk digitaal platform met 1) informatie over rechten van gescheidenen en hun kinderen en 2) inbreng van ervaringsdeskundigen.