Scrum Rechtwijzer 2.0

De week van 9 tot 13 september 2013 ben ik deelnemer aan een denktank voor een systeem met juridische self-help-tool s voor burgers: Justice Innovation Lab: Scrum Rechtwijzer 2.0. Developing the interface for divorce procedures, both the Dutch and the international version

Alimentatierekentool voor burger

Deze week publiceer ik mijn onderzoek naar een alimentatierekentool voor burgers. Dit is een evaluerend onderzoek in opdracht van de Raad voor rechtsbijstand en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. De Tweede Kamerleden J. Recourt en G.A. van der Steur zijn betrokken. Zij hebben het plan gepresenteerd voor een vereenvoudigd kinderalimentatiestelsel is. De alimentatierekentool maakt daar onderdeel van uit.