Onderzoek

In opdracht van organisaties verricht ik onderzoek, zowel juridisch-inhoudelijk als empirisch; kwalitatief en kwantitatief. Mijn specialisatie is het familierecht, vooral het terrein van relaties en scheidingen.

Onderzoeksthema’s o.a.
1 Alimentatie
2 Juridisch-financiële gevolgen van relatie en scheiding
3 Ouderlijk gezag en omgang
4 Digitalisering, online geschillenbeslechting bij scheiden
5 Vechtscheiding
6 Preventie van scheiding
7 Afstamming (adoptie, draagmoederschap, donor)

Huidig wetenschappelijk onderzoek

Met prof. Wendy Schrama (Universiteit Utrecht) schrijf ik een internationaal peer reviewed article over: ‘Partner relaties, scheiding en de financieel zwakke positie van personen, vooral vrouwen, na scheiding’.

Met prof. Mavis Maclean (University of Oxford) en Rachel Treloar (Keele University) organiseerde ik in september 2020 een internationale workshop voor het Onati International Institute for the Sociology of Law rond familierecht. Wij werken nu aan een gezamenlijke internationale bundel ‘What is a family justice system for’, die uitkomt in 2019 bij Bloomsbury/Hart Publishing.

Proefschrift
Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden verrichtte ik een onderzoek naar de rechterlijke richtlijnen, de ‘Tremanormen’, om de hoogte van alimentatie vast te stellen. Het mondde uit in een analyse van de totstandkoming en werking van de richtlijnen en van de Werkgroep Alimentatienormen die ze tot stand bracht: Rechters normeren de alimentatiehoogte. Zie voor een korte update van de ontwikkelingen sinds 2008: Split-Online.