Opdrachtonderzoek LBIO

Vanaf heden tot september 2018 ga ik een onderzoek doen in opdracht van het LBIO, samen met beleidsmedewerker kwaliteit Nina Vels. Het doel is de mening en ervaring van alimentatieplichtigen en – gerechtigden over het Rapport Alimentatienormen, dat op 1 april 2013 drastisch is gewijzigd, te achterhalen. Het is een herhaling van ons eerdere onderzoek uit 2011, met een uitbreiding van de onderzoekspopulatie.