Werkzaamheden

Sinds dec. 2015 ben ik zelfstandig onderzoeker en adviseur. Mijn klantenkring omvat particulieren, professionals en organisaties met vragen over relatie, ouderschap en scheiding. Zie ook Trikonfamilierecht.nl.

Sinds 2021 werk ik als onderzoeker bij het Huis voor Klokkenluiders. Ik verricht (zaaksgericht) onderzoek naar vermoede misstanden en benadeling als gevolg van een melding. In het kader daarvan neem ik interviews af, onderhoud ik contact met betrokkenen , beoordeel ik verzoeken en schrijf ik onderzoeksrapporten.

Vanaf 2019 tot 2021 was ik werkzaam als universitair docent verbonden aan de afdeling Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en als onderzoeker aan het Centre for European Research into Family Law UCERF, Universiteit Utrecht. Ik doceerde de vakken Verdieping Familierecht, International and European Family Law (Engelstalig), Grondslagen van het recht en begeleidde studenten met hun Master Scriptie Familierecht. Binnen UCERF deed ik onderzoek en schreef ik publicaties op het terrein van het familierecht in de  context.

Van 2018 tot 2019 was ik senior docent bij de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis, faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik doceerde de vakken Inleiding in de Rechtswetenschap, Recht & Praktijk, Juridische Vaardigheden en Rechtsgeschiedenis. Verder was ik coördinator bij de Engelstalige (multidisciplinaire) bachelor Law in Society en ontwikkelde ik de mixed classroom-lijn voor deze opleiding.

Van 2018 tot 2021 was ik redactielid en verantwoordelijk voor PR bij het tijdschrift voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht Recht der Werkelijkheid.

In 2016/2017 was ik lid van het klankbord van de Rechtwijzer uit Elkaar van de Raad voor Rechtsbijstand. In 2012/2013 was ik lid van de expertgroep o.l.v. Recourt en Van der Steur ‘Vereenvoudiging Kinderalimentatiestelsel

Vanaf 2007 tot 2017 werkte ik als senior onderzoeker en docent bij de Hogeschool van Amsterdam.

In 2008 rondde ik aan de Universiteit Leiden ‘Rechters normeren de alimentatiehoogte’ af over landelijke rechterlijke samenwerking om de alimentatieberekening te uniformeren. Het proefschrift is een empirische casestudy van de Werkgroep Alimentatienormen, een rechterlijk overleg dat sinds 1975 alimentatienormen ontwikkelt voor de rechtspraktijk.

Vanaf 2005 tot 2007 werkte ik als docent en onderzoeker rechtssociologie aan de Universiteit van Tilburg. Ik was van januari 2001 tot juli 2005 assistent in opleiding bij de afdeling aan de Rechtenfaculteit in Leiden. Naast mijn proefschrift verzorgde ik rechtssociologisch onderwijs.

In 1999 rondde ik Nederlands recht met een specialisatie burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam af.

Van september 1997 tot juni 1998 studeerde ik rechten aan de University of Kent. Ik schreef daar mijn scriptie over de filosoof en rechtssocioloog-avant-la-lettre H.L.A. Hart en The Concept of Law (1961).