Digital Family Justice

Deze maand verscheen ons boek: ‘Digital Family Justice. From Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Resolution?’ (redacteuren: Mavis Maclean, University of Oxford, en ik). Het boek met bijdragen van experts uit diverse landen (Canada, Turkije, Australië, Frankrijk etc.), gaat specifiek over online self help tools en online geschillenbeslechting op het terrein van het familierecht. Er wordt stilgestaan bij de betekenis ervan voor mensen in o.a. een echtscheiding en voor juridische professies binnen de context van de rol van de overheid, gesubsidieerde rechtsbijstand etc. De Nederlandse Rechtwijzer (uit Elkaar) komt ook uitgebreid aan bod.